Sjå etter faktura for medlemskap for 2017.

Sportsadmin slit med dei tekniske løsningane for at klubben kan etablera faktura via "min idrett". Vi var lova at dette skulle vera på plass i løpet av førre veke, men dette har ikkje skjedd. Vi har difor bestemt oss for å senda ut giroane for 2017 via vårt rekneskapsfirma Accountor. Rekningane går ut i desse dagar, og Accountor vil også ha ansvaret for oppfølging/purring. 

NB: Medlemskap i klubb er nødvendig for å kunna løysa aktiv lisens. Klubben er pålagt å annullera aktive lisensar for utøvarar som ikkje betalar medlemskap.