Dato: 27.05.2018
 

Nytt i 2018, det er 75 plasser hver i pulje 1 og 2 det er ikke seeding, så her gjelder første mann til mølla prinsippet. Pulje får egne fargekoder slik at ryttere stiller i riktig pulje. Det er ikke mulig å etterpåmelde seg til disse to puljene. Påmelding er bindande. Aldersgrense er 17 år. (må fylla 17 år i 2018).

 

ETTER PÅMELDING

Etterpåmelding skjer i seketeriat fra kl 08

Ikke mulig for etterpåmelding er pulje 1 og 2

Du kan betale med kort

Henting av startnummer

Utdeling i sekretariatet på Alversund skule rittdagen frå kl 08:00

Startkontingent

Prisen er kr. 490,-. Dersom du har meldt deg på, men blir forhindra fra å starta grunna sjukdom, kan du få refundert startkontingenten mot å leggja fram legeerklæring. Den enkelte må då sjølv henvenda seg til arrangøren.

Lisenskrav

Alle som startar i sykkelrittet Nordhordland rundt må ha lisens. Dette er eit krav frå Norges Cykleforbund. Dersom du ikkje har aktiv lisens, må du løysa eingongslisens til kr. 150,-. Å løysa eingangslisens er ein del av påmeldingssystemet. Har du aktiv lisens skal denne visast fram ved henting av startnummer.

Reglement

Rittet føl Norges Cykleforbund sitt reglement for turritt. Det medfører mellom anna at det ikkje er lov å bruka påmontert utstyr for temporitt. Sykkelen skal ha påmontert lys foran og bak. Det er påbode med hjelm. Syklistar uten godkjent utstyr blir nekta start. Trafikkreglane skal følgjast utan unntak.

Puljeinndeling

Kl. 09:30: Pulja for deg som ønskjer å ta deg god tid rundt.

Kl. 10:00 pulje 1 og 2 

Kl. 10:10: Rullestart for resten av dei påmelde.

 

Nordhordland rundt 2018

Nordhordland rundt er eit 90 km langt sykkelritt i Nordhordland som vert arrangert av Nordhordland Sykkelklubb i mai kvart år. Løypa er forholdsvis flat, slik at rittet passar for dei aller fleste.Kart over løypen.


Siste arktiklar om Nordhordland rundt