Hei!

Som dei som var på klubbkvelden sikkert fekk med seg, så jobbar vi fortsatt med å få oppdatert medlemslista i klubben.

Vi oppmodar alle som er medlem å sjekke at dei har betalt årets medlemsavgift!  Avgifta vert sendt ut pr mail og det er ein god del som har endra mailadresse dei siste åra, men glømt å varsle frå til klubben. Desse har difor ikkje fått giro frå oss i år. 

Vi oppmodar også ALLE medlemmane om å melde seg inn i klubben på ny. Dette er for Norges sykkelforbund har endra retningslinjer og dermed vil ha meir utfyllande informasjon på medlemslistane sine en kva vi har pr i dag.

Dette gjeld ALLE!

Du må ikkje betale ny medlemsavgift om du alt har betalt i år.

På førehand takk for hjelpa!