Slik ser styret for sykkelklubben ut i 2019

Formann: Christer Lieske

Nestformann: Nichlas Marheim

Økonomi: Ørjan Erstad

Styremedlemer:

Ann Blomberg, Kristoffer Myrjord, Terje A. Husa

Vara:

Magne Helgaas og Christer S. Sandanger