Som kjent stod klubben utan leiar frå årsmøtet. Det er med stor glede vi kan melda at vi no har fått ein solid kandidat til leiarvervet i Christer Lieske. Det vert difor kalla inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 28. mars.

Regelverket krev 14 dagars varsel for ekstraordinært årsmøte. For å unngå større møtebelastning enn nødvendig, vil det ekstraordinære årsmøtet bli halde i samband med den faste klubbspinninga hjå Studio Nor tirsdag 28/3 klokka 19.45. Val av leiar er einaste sak på dagsorden.

Dersom nokon skulle ønska å fremja andre kandidatar, eller har andre saker dei ønskjer handsama på ekstarordinært årsmøte, må desse sendast til Atle Vaage innan tirsdag 14. mars.