Nytt tilbud i vinter

Nytt tilbud i vinter

Nytt tilbud til klubbens medlemmer. 

Vi starter opp med innendørs sykling på rulle, annenhver søndag med start førstkommende søndag (29 okt) i minste salen i Nordhordlandshallen .

Her tar dere med egen sykkel og rulle.  Tilbudet er for alle, og vi ønsker spesielt ungdomsgruppen velkommen. Målet med treningen er å styrke "motor", dvs at i løpet av vinteren skal alle kunne holde en belastning på mellom 80-87% av makspuls (76-84%FTP) opp mot 1,5-2t. Det jobbes med intervaller av lengre type som tilslutt vil blir ett langt intervall. Dette er trening som er meget bra for alle nivåer. intensiteten vil i starten være relativt lav, og alle bestemmer selv belastning. Det blir også rom for å diskutere trening og få tips om videre trening. 

Hallen er åpen fra kl 1730, alle bør være klar til å starte trening kl 18

Vel møtt! 

Oppstart av vintertreningen i spinningsalen!

Oppstart av vintertreningen i spinningsalen!

Tirsdag 17.10.2017 kl 19.55- 21.25 (OBS!! NYTT KLOKKESLETT!)

Vi køyre i gong med vinterspinnig på Studio Nor, og kjem til å halde fram kvar tirsdag vintaren gjøno. 

Vi har bare 5 minuttar frå timen er ferdig før Studio Nor stenger, så vi oppfordrar alle til å ta med seg skona inn i garderoben og nytte seg av Expressutgongen når dei går, så dei i resepsjonen kan lukke senteret uten å måtte gå på overtid.

Vel møtt på spinning :-)

 

Fellestur 1. Mai

Fellestur 1. Mai

Det blir også i år felles lang tur 1. Mai.

Turen starter kl 08:30 fra parkeringsplassen på Flatøy, før Nordhorlandsbroen. Møt opp litt før for å være klar til halv ni. Det sykles til Os via Gullfjellet og tilbake til Flatøy over Fanafjellet.

Det er meldt fint vær og gode temperaturer så dette er en god anledning til å få mange gode mil i beina. 

Henie inviterer til Os rundt 1. mai

Tradisjon trur vert det Os rundt 1. mai. Eit forholdsvis kort turritt med høgt tempo og eit skikkeleg magadrag opp Fanafjellet. Arrangør er CK Henie. Følg linken her for påmelding.

 

Ekstra ordinært årsmøte tirsdag 28. mars

Som kjent stod klubben utan leiar frå årsmøtet. Det er med stor glede vi kan melda at vi no har fått ein solid kandidat til leiarvervet i Christer Lieske. Det vert difor kalla inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag 28. mars.

Regelverket krev 14 dagars varsel for ekstraordinært årsmøte. For å unngå større møtebelastning enn nødvendig, vil det ekstraordinære årsmøtet bli halde i samband med den faste klubbspinninga hjå Studio Nor tirsdag 28/3 klokka 19.45. Val av leiar er einaste sak på dagsorden.

Dersom nokon skulle ønska å fremja andre kandidatar, eller har andre saker dei ønskjer handsama på ekstarordinært årsmøte, må desse sendast til Atle Vaage innan tirsdag 14. mars.

Det blir tur til Colorline Tour i år også.

 

Klubben inviterer medlemer til felles tur til Colorline Tour. Avreise blir Fredag morgen kl o830 på Knarvik Kai, retur er etter at aller kommet i mål på Hovden Lørdag.  Pris for buss blir 820,- enkelt rom 850,- pr pers. Pris dobbelt rom 995,- pr rom.

Klubben har reservert rom på Hotel Norge i Kristiansand. På melding til rittet gjør dere selv og velger pulje etter det som passer. Påmelding til buss og hotel gjør dere til christer.lieske@gmail.com . det er plass til 30 sykler på bussen og vi har reservert like mange sengeplasser. 1 mars er frist for påmelding, før vi åpner for påmelding fra andre klubber .

Faktura for medlemsskap kjem no

Sjå etter faktura for medlemskap for 2017.

Sportsadmin slit med dei tekniske løsningane for at klubben kan etablera faktura via "min idrett". Vi var lova at dette skulle vera på plass i løpet av førre veke, men dette har ikkje skjedd. Vi har difor bestemt oss for å senda ut giroane for 2017 via vårt rekneskapsfirma Accountor. Rekningane går ut i desse dagar, og Accountor vil også ha ansvaret for oppfølging/purring. 

NB: Medlemskap i klubb er nødvendig for å kunna løysa aktiv lisens. Klubben er pålagt å annullera aktive lisensar for utøvarar som ikkje betalar medlemskap.

 

 

Nytt styre valt, men klubben manglar leiar

Nytt styre vart valt under årsmøtet tirsdag, men klubben står no utan leiar.

Berre litt over 20 av 200 medlemmar møtte opp på årsmøtet i Nordhordlandshallen tirsdag kveld. Årsmøtet gjekk utan dei store debattane. Etter mange år med solide overskot, gjekk klubben på eit tap på rundt 40 000 i fjor, mykje pga låg deltaking i Nordhordland Rundt. Dette vert dekka av oppspart eigenkapital.

Medlemstalet er igjen aukande, og aktiviteten jamt høg.

Marit Eldøy og Atle Vaage hadde på førehand varsla at dei ikkje tok attval til styret. Valkomiteen har jobba iherdig utan å finna nokon som vil ta på seg leiarvervet. Derimot vart det valt to nye styremedlemmar i Ørjan Erstad og Jan Roger Aasnes. Frå før består styret av Nichlas Marheim, Anita Skarpenes, og Christer Lieske. I tillegg har varafolka Terje Hilland og Anders Dalland møtt nærmast fast, sistnemnte er og leiar av ungdomsgruppa.

Det nye styret vil halda sitt konstituerande møte med det første. Deretter må det haldast eit ekstraordinært årsmøte, så sant det lukkast å finna ein kandidat til leiarvervet. Lukkast ikkje det, vil eit ekstraordinært årsmøte måtta handla om alternativ for å sikra vidare eksistens for klubben.